Bài viết mới nhất

Chia sẻ kiến thức đến với cộng đồng là một trong các sứ mệnh quan trọng của chúng tôi

Tháng Một 31, 2023

[Windows Forensic][Part2] Windows Event Logs

Windows Event Logs (Part 2) Tiếp tục series về Windows Event Logs, ở bài trước mình đã chia sẻ về vị trí lưu trữ, định dạng và một số loại windows event logs. Ở phần trước mình còn 1 phần ch...

Tháng Mười Hai 31, 2022

Angular trong phát triển ứng dụng web

Angular trong phát triển ứng dụng web   Tại sao lại là Angular? Angular là gì mà tính ứng dụng hóa lại lớn tới vậy? Ở bài viết đầu tiên mình muốn giới thiệu về Angular một framework n...

Tháng Mười Một 28, 2022

Quy trình Kiểm toán An toàn thông tin

Trong phần này, chúng ta sẽ thảo luận về các giai đoạn cơ bản của quá trình kiểm toán an toàn thông tin, cách tiến hành từng giai đoạn một cách hiệu quả theo những nội dung sau: Các hình t...

Tháng Mười Một 14, 2022

Flare-on 9 writeup part2 chal8-11

Tiếp nối phần 1, sau đây là writeup challenge 8 -> 11 của chúng mình 08_backdoor Đề bài cho 1 file thực thi .NET có tên FlareOn.Backdoor.exe Phân tích từ hàm main(), ta thấy hàm flared_38 decompile bị l...