Category Archives: #Blue_Team

Tháng Mười Hai 25, 2023

[Part 2] Flare-on 10 Write-Up

Flare-on 10 WriteUp (Part 2) Tiếp tục phần trước, phần này mình sẽ trình bày tiếp các challenge tiếp theo.   Challenge 06: Flaresay Bài 6 cho chúng ta 01 tập tin PE 64 bit, sau khi kiểm tra và phân tích...

Tháng Năm 31, 2023

PE Injection

PE INJECTION Mã độc tồn tại trên máy tính và thực vi các hành vi “phá hoại” phục vụ mục đích của kẻ tấn công, nhưng để làm được điều đó nó cần phải đc thực thi, hay nó p...