Bài viết mới nhất

Chia sẻ kiến thức đến với cộng đồng là một trong các sứ mệnh quan trọng của chúng tôi

Tháng Bảy 25, 2023

Container breakout (overview)

    Container là 1 tiến trình sandbox, sử dụng chung kernel với host và cô lập với toàn bộ tiến trình khác trên host. Với những ứng dụng web thiết kế theo mô hình microservice, mỗi service sẽ ch...

Tháng Năm 31, 2023

PE Injection

PE INJECTION Mã độc tồn tại trên máy tính và thực vi các hành vi “phá hoại” phục vụ mục đích của kẻ tấn công, nhưng để làm được điều đó nó cần phải đc thực thi, hay nó p...