Bài viết mới nhất

Chia sẻ kiến thức đến với cộng đồng là một trong các sứ mệnh quan trọng của chúng tôi

Tổng quan về phát hiện mã độc

Tổng quan về phát hiện mã độc Mã độc luôn là một mối bận tâm của cả người dùng cá nhân và cả cơ quan doanh nghiệp, vì những hành vi gây hại mà chúng có thể gây ra cho hệ thống máy ...

Tháng Chín 29, 2022

Exploit IoT ngày nay (Phần 3)

TLDR; Recovery root password nhưng trên IoT. Một số thiết bị IoT khá khoai, không phải cứ login admin, test vài chỗ firewall filter là có thể command injection vào command của iptables. Mà phải có shell để...