Bài viết mới nhất

Chia sẻ kiến thức đến với cộng đồng là một trong các sứ mệnh quan trọng của chúng tôi

Tháng Chín 24, 2021

Quick note of vCenter RCE (CVE-2021–22005)

Mấy nay đầu óc đang rối ren, bộn bề trong biển việc, ngồi nghĩ mãi mà ko ra cái tên nào hợp lý cho cái blog này cả, không có tên thì lại không được, thôi đành để vậy cho nó xúc tích! C...

Tháng Năm 28, 2021

Exploit IoT ngày nay (Phần 1)

  TL;DR IoT ngày nay đã an toàn hơn ngày xưa rất nhiều, được thêm rất nhiều lớp bảo vệ tuy nhiên vẫn không làm khó được REDTEAM@VNPT ISC Một ngày đẹp trời nhận được một con IP CAM v...