Bài viết mới nhất

Chia sẻ kiến thức đến với cộng đồng là một trong các sứ mệnh quan trọng của chúng tôi

Tháng Ba 31, 2023

[Windows Forensic][Part4] Windows Event Logs

Windows Event Logs (Part 4) Ở phần trươc, mình đã trình bày làm thế nào để phát hiện một cuộc tấn công brute-force password và một phiên đăng nhập bằng RDP dựa vào việc phân tích Windows Event ...

Breaching and Enumerating Active Directory

I. Breaching Active Directory 1.1. Introduction to AD Breaches Phần này sẽ cover một số kĩ thuật và công cụ thường được sử dụng để thực hiện enumerate AD. Trước khi thực hiện tấn công AD (Privil...

Tháng Ba 30, 2023

Django – Framework phát triển web

Sau một series về Angular – frontend framework chúng mình tiếp tục giới thiệu về một backend framework đó chính là Django, nào hãy cùng chúng mình tìm hiểu xem Django là gì và điều gì khiến cho nó...

Tháng Một 31, 2023

[Windows Forensic][Part2] Windows Event Logs

Windows Event Logs (Part 2) Tiếp tục series về Windows Event Logs, ở bài trước mình đã chia sẻ về vị trí lưu trữ, định dạng và một số loại windows event logs. Ở phần trước mình còn 1 phần ch...