Bài viết mới nhất

Chia sẻ kiến thức đến với cộng đồng là một trong các sứ mệnh quan trọng của chúng tôi

Tháng Chín 15, 2022

Quy trình Kiểm toán An toàn thông tin

Trong phần này, chúng ta sẽ thảo luận về các giai đoạn cơ bản của quá trình kiểm toán an toàn thông tin, cách tiến hành từng giai đoạn một cách hiệu quả theo những nội dung sau: Các hình t...

Tháng Sáu 30, 2022

[Windows Forensic] Malware Persistence

Malware Persistence Mã độc thường tìm cách “lẩn trốn” trên máy của nạn nhân và rất nhiều mã độc có cơ chế để tự khởi động – reboot lại trên hệ thống để thực hiện hành vi đ...

Tháng Sáu 20, 2022

KMA CTF 2022 Lần 2 – Web Writeup

Vẫn như thường lệ, khi có CTF nào của trường khác thì mình luôn cố gắng đi xin challenge để về làm và học hỏi những điều mới mẻ. Lần này có giải KMA CTF lần 2 mình lại tiếp tục ng...

Tháng Năm 25, 2022

Threat Intelligence, xu hướng mới ?

Threat Intelligence, xu hướng mới? Chẳng là đợt gần đây mới tham dự hội thảo online với chủ đề “Nâng cao năng lực đảm bảo an toàn thông tin qua hợp tác, chia sẻ tri thức tấn công m...