Skip to content

Tuyển dụng

Trung tâm An toàn thông tin – Tập đoàn VNPT tuyển dụng chuyên viên chính thức

Trung tâm An toàn thông tin (TT ATTT) thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) cần tuyển 10 Chuyên viên an toàn thông tin và 10 Chuyên viên vận hành giám sát an toàn thông tin, làm việc tại Hà Nội. [Xem thêm]

 


 

Trung tâm An toàn thông tin – Tập đoàn VNPT tuyển Thực tập sinh và Cộng tác viên

Trung tâm An toàn thông tin (TT ATTT) thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) cần tuyển Thực tập sinh và Cộng tác viên ở các mảng: Penetration Testing; Information Security Policy; Security Monitoring; Malware Analysis; AI, Big data; IoT Security và Cloud Security. [Xem thêm]