Category Archives: Chia sẻ kỹ thuật

Review WMI Tool

Nhắc đến Impacket thì cũng không xa lạ gì cả, nên không cần phải giới thiệu lại, nhất là khi có được tài khoản quản trị (local admin) hoặc dump được NT hash. Khi đó sẽ có nhiều cách đ...

Tháng Một 31, 2024

Deep Dive into Node.js

Deep Dive into Node.js   Chắc hẳn bạn đã nghe đến Node.js và biết đây là một môi trường lập trình không thể phổ biến hơn khi xây dựng ứng dụng web, API, và nhiều thứ khác nữa. Nhưng ...

Tháng Một 30, 2024

[Part 3] Flare-on 10 Write-Up

Flare-on 10 WriteUp (Part 3) Phần này mình sẽ trình bày các challenge còn lại sau 2 bài trước đó (Part 1, Part 2). Challenge 10: Kupo Đề cung cấp các file gồm: tap: đĩa mềm ở dạng tape. cfg: config để ...

Tháng Mười Hai 31, 2023

Giới thiệu công cụ EMBA

EMBA EMBA làm một bộ công cụ phân tích firmware hỗ trợ quá trình pentest và research. EMBA hỗ trợ extract firmware, phân tích cho ra báo cáo dưới dạng web chứa nhiều nhiều thông tin hữu ích như cá...

Tháng Mười Hai 25, 2023

[Part 2] Flare-on 10 Write-Up

Flare-on 10 WriteUp (Part 2) Tiếp tục phần trước, phần này mình sẽ trình bày tiếp các challenge tiếp theo.   Challenge 06: Flaresay Bài 6 cho chúng ta 01 tập tin PE 64 bit, sau khi kiểm tra và phân tích...