Category Archives: Chia sẻ kỹ thuật

Tháng Một 31, 2023

[Windows Forensic][Part2] Windows Event Logs

Windows Event Logs (Part 2) Tiếp tục series về Windows Event Logs, ở bài trước mình đã chia sẻ về vị trí lưu trữ, định dạng và một số loại windows event logs. Ở phần trước mình còn 1 phần ch...

Tháng Mười Hai 31, 2022

Angular trong phát triển ứng dụng web

Angular trong phát triển ứng dụng web   Tại sao lại là Angular? Angular là gì mà tính ứng dụng hóa lại lớn tới vậy? Ở bài viết đầu tiên mình muốn giới thiệu về Angular một framework n...