Category Archives: Chia sẻ kỹ thuật

Tháng Bảy 1, 2024

Authentication bypass with Shiro

Giới thiệu chung Trên trang chủ Apache Shiro, nó được mô tả là một framework bảo mật mã nguồn mở Java mạnh mẽ và dễ sử dụng, thực hiện quản lý xác thực,  kiểm soát quyền truy cập, m...