Category Archives: Chia sẻ kỹ thuật

Tháng Tám 31, 2023

[Windows Forensic] [Part 2] Malware Persistence

Malware Persistence Tiếp tục bài Malware Persistence part 1 lần trước, ở bài này mình sẽ viết thêm về vị trí mà Mã độc thường tìm cách “lẩn trốn” trên máy của nạn nhân. Ở phần trước...

Tháng Bảy 25, 2023

Container breakout (overview)

    Container là 1 tiến trình sandbox, sử dụng chung kernel với host và cô lập với toàn bộ tiến trình khác trên host. Với những ứng dụng web thiết kế theo mô hình microservice, mỗi service sẽ ch...

Tháng Năm 31, 2023

PE Injection

PE INJECTION Mã độc tồn tại trên máy tính và thực vi các hành vi “phá hoại” phục vụ mục đích của kẻ tấn công, nhưng để làm được điều đó nó cần phải đc thực thi, hay nó p...