Ảo hóa một trong những giải pháp cho việc phát triển các phần mềm. Khi học trên trường mình được giới thiệu các công cụ ảo hóa như VirtualBox, VMware, mình thực sự thích thú khi các công cụ này giúp mình có thể sử dụng được nhiều OS khác nhau trong phục vụ cho việc học tập và công việc. Tuy nhiên, vậy là chưa đủ. Nếu chỉ làm việc với VirtualBox hoặc VMware, mỗi lần thao tác set up khá là mất thời gian và chỉ được 1 máy 1, cũng như khó để chia sẽ máy ảo đó cho người khác. Và Vagrant sinh ra để giải quyết vấn đề này, nhiều máy sẽ được quản lý 1 cách đơn giản bởi chỉ 1 file text duy nhất. Bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn cơ bản về các câu lệnh khi sử dụng, cách tạo một máy ảo trong vagrant.

 

Vagrant là gì?

Vagrant là một công cụ để xây dựng và quản lý môi trường máy ảo có thể chạy trên môi trường Linux, Windows và MacOS.

Vagrant sẽ giúp bạn triển khai một máy ảo chỉ bằng vài dòng lệnh đơn giản thay vì bạn sẽ phải thao tác trên ứng dụng như VMWare, Virtualbox, AWS, … Các phần mềm được cài đặt sử dụng provisioner đã trở thành quy chuẩn là shell scripts, Chef, Puppet. Điều này giúp cho vagrant có thể quản lý nhiều loại máy ảo khác nhau, tự động cài đặt phần mềm cho máy tính mà không quan tâm đang sử dụng OS hay distribution nào.

 

Cài đặt Vagrant

Đầu tiên, truy cập vào trang chủ Vagrant theo đường dẫn vagrantup.com/downloads. Ở đây bạn có thể chọn phiên bản phù hợp với hệ điều hành bạn đang sử dụng. Hiện tại, mình đang sử dụng Windows nên sẽ tải phiên bản dành cho Windows và tiến hành cài đặt.

Sau khi cài đặt xong các bạn có thể sử dụng câu lệnh vagrant –version để kiểm tra đã cài đặt thành công hay chưa.

Vagrant cần một ứng dụng áo hóa như VMWare, Virtualbox,… mặc định Vagrant sẽ sử dụng Virtualbox để tạo máy ảo. Nếu như bạn sử dụng VMWare và không muốn cài đặt thêm Virtualbox, bạn sẽ phải cài đặt thêm một plugin Vagrant VMWare Utility.

 

Tạo máy ảo đầu tiên với Vagrant

Đầu tiên, chúng ta cần phải khởi tạo một file tên Vagrantfile bằng cách sử dụng:

vagrant init

Trong Vagrantfile mình sẽ cấu hình như sau:

Vagrant.configure("2") do |config|

  config.vm.box = "chenhan/ubuntu-desktop-20.04"

  config.vm.provider :virtualbox do |v|

   v.memory  = 2048

   v.cpus    = 2

end

end

Sau khi thiết lập cấu hình trong Vagrantfile, việc của chúng ta chỉ cần làm là sử dụng câu lệnh:

vagrant up

Sau khi đã khởi tạo máy ảo thành công, để ssh vào máy ảo sử dụng:

vagrant ssh

Để tắt máy ảo sử dụng câu lệnh:

vagrant halt

Tổng kết

Như vậy trong bài viết hôm nay mình đã giới thiệu Vagrant là gì, cách cài đặt và setup một máy ảo đơn giản.

Cảm ơn mọi người đã đọc bài chia sẻ và mong nhận được sự ủng hộ từ mọi người.

323 lượt xem