Category Archives: Chia sẻ kỹ thuật

Tháng Mười Một 28, 2022

Quy trình Kiểm toán An toàn thông tin

Trong phần này, chúng ta sẽ thảo luận về các giai đoạn cơ bản của quá trình kiểm toán an toàn thông tin, cách tiến hành từng giai đoạn một cách hiệu quả theo những nội dung sau: Các hình t...

Tháng Mười Một 14, 2022

Flare-on 9 writeup part2 chal8-11

Tiếp nối phần 1, sau đây là writeup challenge 8 -> 11 của chúng mình 08_backdoor Đề bài cho 1 file thực thi .NET có tên FlareOn.Backdoor.exe Phân tích từ hàm main(), ta thấy hàm flared_38 decompile bị l...

Tổng quan về phát hiện mã độc

Tổng quan về phát hiện mã độc Mã độc luôn là một mối bận tâm của cả người dùng cá nhân và cả cơ quan doanh nghiệp, vì những hành vi gây hại mà chúng có thể gây ra cho hệ thống máy ...

Tháng Chín 29, 2022

Security trên Kubernetes phần 1

Container & bảo mật trong Kubernetes Hẳn mọi người đều đã nghe tới một sự kiện mang tính lịch sử vào năm 2013, đó là sự ra đời của Docker. Việc Docker ra đời đã làm cho việc sử dụ...

Exploit IoT ngày nay (Phần 3)

TLDR; Recovery root password nhưng trên IoT. Một số thiết bị IoT khá khoai, không phải cứ login admin, test vài chỗ firewall filter là có thể command injection vào command của iptables. Mà phải có shell để...