Category Archives: Chia sẻ kỹ thuật

Tháng Sáu 20, 2022

KMA CTF 2022 Lần 2 – Web Writeup

Vẫn như thường lệ, khi có CTF nào của trường khác thì mình luôn cố gắng đi xin challenge để về làm và học hỏi những điều mới mẻ. Lần này có giải KMA CTF lần 2 mình lại tiếp tục ng...

Tháng Năm 25, 2022

Threat Intelligence, xu hướng mới ?

Threat Intelligence, xu hướng mới? Chẳng là đợt gần đây mới tham dự hội thảo online với chủ đề “Nâng cao năng lực đảm bảo an toàn thông tin qua hợp tác, chia sẻ tri thức tấn công m...

Tháng Năm 23, 2022

HTB Cyber Apocalypse CTF 2022 – Web Writeup

Sự kiện Cyber Apocalypse CTF do HackTheBox tổ chức thường niên dành cho người mới bắt đầu, người có đam mê và hacker chuyên nghiệp trong ngành InfoSec. Vì năm ngoái, mình có tham gia và đánh giá ...