Category Archives: Chia sẻ kỹ thuật

Tháng Hai 28, 2022

XS-Search

Tl;dr Về cơ bản thì XS-Search là 1 dạng tấn công client-site, tiền đề khai thác là 1 hoặc nhiều bug CSRF. Impact thường là leak các thông tin nhạy cảm của người dùng và gửi đến hacker. Thông t...

Tháng Một 18, 2022

Exploit IoT ngày nay (Phần 2)

Phần 2 sẽ chốt hạ full chain RCE một con Camera linh tinh được cài syscall filter (syscall firewall) trên nhân hệ điều hành. Chắc không ai hóng chờ Part 2 đâu nhưng mà thôi viết bài để nhận tiền...

Tháng Chín 30, 2021

[Windows Forensic] Shell Items

SHELL ITEMS là gì? Shell Item dùng để nói đến những tập tin hay data chứa thông tin được dùng để truy cập đến một tập tin khác. Một ví dụ dễ hiểu và phổ biến nhất đó chính là những ...

Tháng Chín 24, 2021

Quick note of vCenter RCE (CVE-2021–22005)

Mấy nay đầu óc đang rối ren, bộn bề trong biển việc, ngồi nghĩ mãi mà ko ra cái tên nào hợp lý cho cái blog này cả, không có tên thì lại không được, thôi đành để vậy cho nó xúc tích! C...