All posts by RD Team

Tháng Tư 12, 2022

Tản mạn về Mật khẩu

Đang chăm 3 F0 ở nhà thì thấy cuộc gọi nhỡ từ sếp, tôi gọi lại tưởng sếp chúc mừng 8/3, hoá ra sếp hỏi có bài nào không, đăng đi chạy KPI phòng. Tôi bảo bài thì nhiều, nhưng chỉ đ...