Skip to content

Trung tâm An toàn thông tin - VNPT IT Posts

[VNPT SecAthon] Tập đoàn VNPT phát động Cuộc thi An toàn thông tin dành cho sinh viên tại PTIT

Hôm nay ngày 04/04/2018, Tập đoàn VNPT chính thức phát động Cuộc thi ATTT dành cho sinh viên năm 2018 tại Học viện Công nghệ Bưu Chính Viễn Thông. Cuộc thi ATTT – VNPT SecAthon 2018 được Tập đoàn VNPT phối hợp cùng Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Cục An toàn thông tin – Bộ Thông tin và Truyền thông, Hiệp hội An toàn Thông tin tổ chức. Hình thức thi đấu: Mỗi đội…