Bài viết mới nhất

Chia sẻ kiến thức đến với cộng đồng là một trong các sứ mệnh quan trọng của chúng tôi

Tháng Một 13, 2021

How does the Semmle Core works [Part 2]

Ở phần trước, chúng ta đang dừng lại ở việc tìm ra tiến chỉnh xử lý chính của công đoạn Extractor, chung quy lại thì phần core của nó vẫn được xử lý bằng java, với main class com.semmle...