All posts by SOC Team

Tháng Mười 31, 2022

Tổng quan về phát hiện mã độc

Tổng quan về phát hiện mã độc Mã độc luôn là một mối bận tâm của cả người dùng cá nhân và cả cơ quan doanh nghiệp, vì những hành vi gây hại mà chúng có thể gây ra cho hệ thống máy ...

Tháng Chín 29, 2022

Security trên Kubernetes phần 1

Container & bảo mật trong Kubernetes Hẳn mọi người đều đã nghe tới một sự kiện mang tính lịch sử vào năm 2013, đó là sự ra đời của Docker. Việc Docker ra đời đã làm cho việc sử dụ...

Tháng Năm 25, 2022

Threat Intelligence, xu hướng mới ?

Threat Intelligence, xu hướng mới? Chẳng là đợt gần đây mới tham dự hội thảo online với chủ đề “Nâng cao năng lực đảm bảo an toàn thông tin qua hợp tác, chia sẻ tri thức tấn công m...