All posts by Red Team

Tháng Ba 28, 2024

[HTB – Manager] Windows

Thông tin Trong bài viết này sẽ làm rõ về kỹ thuật leo thang thông qua Vulnerable Certificate Authority Access Control – ESC7. Lab Manager được thiết lập máy chủ Windows trong môi trường Activate Direc...

Tháng Hai 29, 2024

Review WMI Tool

Nhắc đến Impacket thì cũng không xa lạ gì cả, nên không cần phải giới thiệu lại, nhất là khi có được tài khoản quản trị (local admin) hoặc dump được NT hash. Khi đó sẽ có nhiều cách đ...

Tháng Mười Hai 31, 2023

Giới thiệu công cụ EMBA

EMBA EMBA làm một bộ công cụ phân tích firmware hỗ trợ quá trình pentest và research. EMBA hỗ trợ extract firmware, phân tích cho ra báo cáo dưới dạng web chứa nhiều nhiều thông tin hữu ích như cá...

Tháng Mười Một 30, 2023

Burp Collaborator và SSRF

Burp Collaborator là một tính năng trong công cụ kiểm thử bảo mật Burp Suite, được sử dụng để phát hiện các lỗ hổng bảo mật trong ứng dụng. Burp Collaborator chủ yếu được thiết kế đ...

Tháng Mười 30, 2023

BridgeGadgetChain – Bạn đã thử chưa?

Vô tình và tình cờ thì mình được một người anh giới thiệu cho mình khám phá thử một argument mới của ysoserial.net. Ảnh giới thiệu đây là argument khá hay ho để mình có thể khai thác đư...