All posts by Red Team

Tháng Bảy 25, 2023

Container breakout (overview)

    Container là 1 tiến trình sandbox, sử dụng chung kernel với host và cô lập với toàn bộ tiến trình khác trên host. Với những ứng dụng web thiết kế theo mô hình microservice, mỗi service sẽ ch...

Tháng Tư 26, 2023

DLL Proxying for Persistence

Với việc hệ điều hành windows cực kỳ phổ biến để xây dựng và triển khai ứng dụng cho hầu hết các doanh nghiệp bởi tính trực quan và dễ sử dụng của nó, chính vì phổ biến nên các ...

Tháng Ba 31, 2023

Breaching and Enumerating Active Directory

I. Breaching Active Directory 1.1. Introduction to AD Breaches Phần này sẽ cover một số kĩ thuật và công cụ thường được sử dụng để thực hiện enumerate AD. Trước khi thực hiện tấn công AD (Privil...