All posts by Red Team

Tháng Chín 29, 2022

Exploit IoT ngày nay (Phần 3)

TLDR; Recovery root password nhưng trên IoT. Một số thiết bị IoT khá khoai, không phải cứ login admin, test vài chỗ firewall filter là có thể command injection vào command của iptables. Mà phải có shell để...

Tháng Sáu 20, 2022

KMA CTF 2022 Lần 2 – Web Writeup

Vẫn như thường lệ, khi có CTF nào của trường khác thì mình luôn cố gắng đi xin challenge để về làm và học hỏi những điều mới mẻ. Lần này có giải KMA CTF lần 2 mình lại tiếp tục ng...

Tháng Năm 23, 2022

HTB Cyber Apocalypse CTF 2022 – Web Writeup

Sự kiện Cyber Apocalypse CTF do HackTheBox tổ chức thường niên dành cho người mới bắt đầu, người có đam mê và hacker chuyên nghiệp trong ngành InfoSec. Vì năm ngoái, mình có tham gia và đánh giá ...