All posts by SOC_Team

Tháng Mười Một 14, 2022

Flare-on 9 writeup part2 chal8-11

Tiếp nối phần 1, sau đây là writeup challenge 8 -> 11 của chúng mình 08_backdoor Đề bài cho 1 file thực thi .NET có tên FlareOn.Backdoor.exe Phân tích từ hàm main(), ta thấy hàm flared_38 decompile bị l...

Tháng Chín 30, 2021

[Windows Forensic] Shell Items

SHELL ITEMS là gì? Shell Item dùng để nói đến những tập tin hay data chứa thông tin được dùng để truy cập đến một tập tin khác. Một ví dụ dễ hiểu và phổ biến nhất đó chính là những ...