All posts by RE Team

Tháng Chín 30, 2021

[Windows Forensic] Shell Items

SHELL ITEMS là gì? Shell Item dùng để nói đến những tập tin hay data chứa thông tin được dùng để truy cập đến một tập tin khác. Một ví dụ dễ hiểu và phổ biến nhất đó chính là những ...

Tháng Mười 28, 2020

[Flare-On 7] Writeup Challenge 1, 2, 3

CHALLENGE 1: Challenge này cho hẳn cả file exe và source code python. Mở file exe lên, yêu cầu mình phải nhập Password. Mở file fidler.py lên đọc source code. Dễ dàng tìm được đoạn chương trình check p...