All posts by Ân LPTH

Tháng Một 18, 2022

Exploit IoT ngày nay (Phần 2)

Phần 2 sẽ chốt hạ full chain RCE một con Camera linh tinh được cài syscall filter (syscall firewall) trên nhân hệ điều hành. Chắc không ai hóng chờ Part 2 đâu nhưng mà thôi viết bài để nhận tiền...