All posts by Nguyễn Tiến Giang

January 13, 2021

How does the Semmle Core works [Part 2]

Ở phần trước, chúng ta đang dừng lại ở việc tìm ra tiến chỉnh xử lý chính của công đoạn Extractor, chung quy lại thì phần core của nó vẫn được xử lý bằng java, với main class com.semmle...