Ngày 18/11 vừa qua, tại lễ công bố và trao tặng danh hiệu “Chìa khóa vàng” 2020 do Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA) tổ chức, các dịch vụ, giải pháp an toàn thông tin do Trung tâm An toàn thông tin phát triển đã vinh dự được tôn vinh tại các hạng mục: Dịch vụ Kiểm tra đánh giá an toàn thông tin (Penetration Testing service), Dịch vụ giám sát an toàn thông tin (SOC) – “Dịch vụ an toàn thông tin tiêu biểu” và Giải pháp phát hiện ứng cứu sự cố điểm cuối VNPT Smart IR – “Sản phẩm an toàn thông tin triển vọng xuất sắc”.

 

Dịch vụ giám sát an toàn thông tin (SOC) – “Dịch vụ an toàn thông tin tiêu biểu”

 

Dịch vụ Kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin (Penetration Testing service) – “Dịch vụ an toàn thông tin tiêu biểu”

 

Giải pháp phát hiện ứng cứu sự cố điểm cuối VNPT Smart IR – “Sản phẩm an toàn thông tin triển vọng xuất sắc”

 

Vinh danh tại hạng mục “Dịch vụ an toàn thông tin tiêu biểu”

 

Chương trình bình chọn danh hiệu “Chìa khóa vàng” là chương trình phát hiện, tôn vinh các sản phẩm, dịch vụ có chất lượng an toàn thông tin xuất sắc, tiêu biểu, góp phần hỗ trợ hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại, tăng cường năng lực cạnh tranh và mở rộng thị trường.

Danh hiệu “Chìa khóa vàng” được coi là chứng chỉ chuyên ngành tin cậy, khẳng định và tôn vinh chất lượng, tính ưu việt, tính hiệu quả của sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin, sản phẩm CNTT an toàn của tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam.

Đây là một trong những thành tựu lớn để VNPT từng bước khẳng định mình ở trong nước, khu vực và thế giới trong lĩnh vực phát triển, cung cấp dịch vụ, giải pháp an toàn thông tin. Trước đó, giải pháp VNPT Smart IR cũng đã vinh dự đón nhận giải thưởng Nhân tài đất việt 2019 tại hạng mục Ứng dụng CNTT Khởi nghiệp Sáng tạo.

 

Trung tâm An toàn thông tin

366 lượt xem