Với mục đích nâng cao nhận thức và kỹ năng xử lý sự cố về an toàn thông tin cho các cán bộ, nhân viên trong nội bộ, ngày 21/12/2018, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam tổ chức buổi Diễn tập An toàn thông tin trực tuyến toàn quốc lần thứ 3 năm 2018.

Diễn tập diễn ra từ 08:00 đến 16:00 ngày 21/12/2018 với nội dung đề thi theo dạng Jeopardy CTF thuộc các chủ đề: Web Application – Khai thác các lỗ hổng ứng dụng web; Malware & RE – Mã độc, các tài liệu bị lây nhiễm mã độc và dịch ngược phần mềm; IoT – Khai thác lỗ hổng trên thiết bị IoT; Misc – Kỹ năng tổng hợp. Các đội chơi thực hiện giải các challenges để tìm được flag, submit flag để ghi điểm.

Scoreboard cập nhật lúc 11:00 21/12/2018:

 

Trung tâm An toàn thông tin

185 lượt xem