Skip to content

Tập đoàn VNPT tổ chức Diễn tập ATTT nội bộ trực tuyến lần thứ 3 năm 2018

Với mục đích nâng cao nhận thức và kỹ năng xử lý sự cố về an toàn thông tin cho các cán bộ, nhân viên trong nội bộ, ngày 21/12/2018, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam tổ chức buổi Diễn tập An toàn thông tin trực tuyến toàn quốc lần thứ 3 năm 2018.

Diễn tập diễn ra từ 08:00 đến 16:00 ngày 21/12/2018 với nội dung đề thi theo dạng Jeopardy CTF thuộc các chủ đề: Web Application – Khai thác các lỗ hổng ứng dụng web; Malware & RE – Mã độc, các tài liệu bị lây nhiễm mã độc và dịch ngược phần mềm; IoT – Khai thác lỗ hổng trên thiết bị IoT; Misc – Kỹ năng tổng hợp. Các đội chơi thực hiện giải các challenges để tìm được flag, submit flag để ghi điểm.

Scoreboard cập nhật lúc 11:00 21/12/2018:

 

Trung tâm An toàn thông tin

98 lượt xem